HOTEL SOLARIS W TORUNIU

Koncepcja przebudowy hotelu Solaris w Toruniu.

2016